Bestia et lex

 

Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde. Als een man op de grond spuwt, spuwt hij op zichzelf. Dit weten wij: Alles hangt samen als het bloed dat een familie verbindt. Alles hangt met alles samen.”

Citaat: Indiaans opperhoofd Seattle uit 1854, speech: “Hoe kun je de lucht bezitten”.

Snelafschotbeleid wolven in Niedersachsen volgens Oberverwaltungsgericht Niedersachsen onrechtmatig.

Zie voor een toelichting de blog onder Nieuws op deze website

Jurist met een passie voor natuur...

Luuk Boerema is zelfstandig juridisch adviseur (vanaf 1998) onder de naam Bestia et Lex (‘het dier en de wet’) .

Luuk heeft een ruime ervaring met de toepassing van het omgevingsrecht, in het bijzonder de natuurwetgeving. “Ik heb een grote ambitie om bij te dragen aan behoud en herstel van de biodiversiteit. Als specialist natuurwetgeving streef ik ernaar dat de wetgeving zo wordt toegepast zoals ze bedoeld is: ter bescherming van het kwetsbare. Dat wil niet zeggen dat er voor de mens geen plaats is. Maar die is niet vanzelfsprekend, of per definitie het uitgangspunt. De mens is onderdeel van het geheel en moet zich in die rol leren schikken.”

Hoe organiseren we het werk van de toekomst? Hoe verbinden we de woningbouwopgave met de klimaatopgave, een betere en gezondere leefomgeving en herstel van de biodiversiteit? Hoe gaan we om met de Omgevingswet, de Europese natuurwetgeving en het ‘sturend maken’ van water en bodem? Hoe bereiken we een goede balans tussen in het wild levende soorten en menselijke belangen? Kan ik uw organisatie daarbij helpen?

Op de pagina's Diensten en Informatie op deze website kunt u meer te weten komen over welke werkzaamheden ik kan doen en welke typen opdrachten ik al heb uitgevoerd. Op de pagina Nieuws staat een blog over een actueel onderwerp. 


Trefwoorden

Toekomstgericht. Visie. Professioneel. Communicatief. Verbindend. Natuurinclusief & holistisch.  Oplossingsgericht.

Specialiteiten

Creatief & strategisch, realistisch meedenken. Onafhankelijk denker. Informatief, juridisch en beleidsmatig schrijven.

Op alle foto's en tekst gepubliceerd op deze website rust copyright. Tekst en afbeeldingen mogen niet worden gebruikt op enigerlei wijze of (opnieuw) openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende  © 2023, Luuk Boerema. Portret van Luuk Boerema,  © 2022, Natasja Teesing.