2023-2024

Voorbeelden van recente opdrachten:

  • Verzorgen diverse cursussen, workshops, webinars en discussies over natuurwetgeving en natuur in de Omgevingswet;

  • Advisering over grote projecten rond Natura2000-gebieden;

  • Meedenken over het opstellen van kaderstellende beheerplannen, voor de nieuwe generatie beheerplannen (programma's) Natura2000 (2023/2024);

  • Meedenken over het Beleidskader Natuur Waddenzee voor het ministerie van LNV (2024);

  • Adviseren over juridische aspecten van faunapreventiemaatregelen voor de Natuurverdubbelaars (2024);

  • Diverse opdrachten rond beleidsvorming en discussies over de wolf.

Kort cv Luuk Boerema

Mr. drs. Luuk Boerema, (1966).

Propedeuse Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden (1988), Nederlands recht, publiekrecht, bestuurswetenschappelijk recht, Rijksuniversiteit Groningen (1991), Onderwijsbevoegdheid HBO onderwijs, Universiteit Wageningen (1995), Master Omgevingsrecht, Universiteit van Amsterdam (2011). Vanaf 1991 o.a. werkzaam voor de Waddenvereniging (jurist), Van Hall Instituut (docent), Ministerie van LNV (beleidsmedewerker, adjuncthoofd projecten, co√∂rdinator uitvoering natuurwetten), Eelerwoude BV  (vestigingsmanager) en mededirecteur Boerema & van den Brink BV, juridisch en ecologisch adviesbureau voor natuur en leefomgeving van 2014 - 2023. Bestia et Lex heeft steeds bestaan als zelfstandig bedrijf, met als hoofdbezigheden het verzorgen van publicaties en het verzorgen van maatwerkonderwijs (cursussen).