Versneld afschotbeleid wolf Niedersachsen onrechtmatig

Op 12 april jongstleden deed het Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht een interessante uitspraak in hoger beroep over het ‘versnelde afschotsbeleid’ van de Deelstaat Niedersachsen over het doden van wolven. Op dit ‘versnelde afschotbeleid’ is het versnelde afschotbeleid van de provincie Gelderland gebaseerd. Het hoger beroep was gericht tegen een uitspraak van het Verwaltungsgerichtshof Hannover, dat oordeelde dat het besluit om wolven op grond van dit beleid te doden moest worden geschorst. Kortheidshalve komt het beleid er op neer, dat een wolf die meerdere malen wolfwerende rasters passeert en vee doodt, binnen drie weken mag worden doodgeschoten, binnen een straal van een kilometer rond de plaats waar de schade ontstond. Concluderend deelt het Oberverwaltungsgericht het oordeel van de bestuursrechter dat de afschotvergunning onrechtmatig was. Volgens het Oberverwaltungsgericht is in het besluit onvoldoende gemotiveerd, dat er voor het afschieten van wolven in de getroffen regio geen alternatieven waren die met een redelijke inspanning konden worden uitgevoerd. Ook vindt het Oberverwaltungsgericht dat niet op voorhand sprake is van ernstige economische schade, althans dat de schadeprognose voor de middellange tot lange termijn in het besluit onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd. Het Oberverwaltungsgericht is verder van oordeel dat het schieten van een probleemwolf, zonder genetische identificatie van de wolf, in het algemeen niet in strijd is met het geldende natuurbeschermingsrecht.

Link naar uitspraak: https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/1bd8b482-32b0-43b2-b7f0-1629bcf25060